ASPIAF

Associació per a la promoció i la integració dels artistes africans

Associació per a la promoció i la integració dels artistes africans.

Els fins de l’associació són:

  • Promoure els artistes africans residents a Catalunya.

  • Apropar i donar a conèixer la cultura africana a través de les seves manifestacions artístiques a la societat catalana.

  • Potenciar l´ús del català en les creacions artístiques dels africans residents a Catalunya.

  • Promoure l´intercanvi artístic i musical entre africans i catalans.